Gå till innehåll Sverige-Svenska
HP.se Produkter och Tjänster Support och Drivrutiner Lösningar Köp Här
» Kontakta HP
HP.com Sverige

Vad är HP BladeSystem?

» 

Stora företag och organisationer

» Produkter
» Affärs- och IT-tjänster
» Lösningar
» Tekniker
» Samarbetspartner
» Support & drivrutiner
» Affärsteknik
» TV, Nyheter & bibliotek
nya produkter
Innehållet börjar här
grafisk kampanj

HP BladeSystem-metoden

HP BladeSystem handlar om mer än att lösa serverproblem. Systemet löser hela infrastrukturproblem. Vi ser på utformning och design från ett brett systemperspektiv. Med hjälp av avancerade hanteringsverktyg integrerar vi beräkning, lagring, strömförsörjning och nätverksresurser i en virtuell, självmedveten, automatiserad miljö. Med HP BladeSystem är det lika lätt att hantera en stor mängd resurser som en enda dator.

»  Integrerad
»  Virtualiserad
»  Automatiserad

HP BladeSystem-infrastrukturer är morgondagens industristandardiserade utskalade arkitektur som gör det lättare att skapa en infrastruktur som är optimerad för effektivitet och förändring. Oavsett om du implementerar datacentrals- eller skrivbordslösningar, kombinerar HP bladkonstruktionens enkelhet och effektivitet och den låga kostnaden med standarder med branschens ledande verktyg för företagsadministration till en universell plattform för Linux®- och Microsoft® Windows®-miljöer.


Kom igång

»  Kontakta HP
»  Handla hos HP

Factory Express

»  Låt HP bygga, konfigurera och distribuera HP BladeSystem

» 

Planera, bygg, underhåll

»  Enterprise configurator
»  Power calculator
»  Andra planeringsverktyg
»  Dokumentation
»  Support & QuickSpecs

» 

HP BladeSystem

»  HP BladeSystem Demo
»  Modulkomponenter
»  Scenarier där systemet används
»  Bladlösningar
»  Case Study Videos
»  Case Study Reports
»  Prestandajämförelser
»  Nyheter och information
»  Utbildning
»  Litteratur

Integrerad

Anslut standardmoduler till en intelligent infrastruktur som du bara behöver koppla ihop en enda gång  

Tack vare att beräknings-, lagrings-, strömförsörjnings- och nätverksresurser är integrerade i ett avancerat hanteringsramverk blir samarbetet och processerna bättre. Gör en anslutning till den konsoliderade infrastrukturen och därefter är det enkelt att tillhandahålla eller återanvända modulära resurser när du skapar nya lösningar.

Eftersom hantering är inbyggd i varje komponent kan bladen identifiera var alla resurser som är anslutna till den intelligenta infrastrukturen finns och därmed underlätta avancerad övervakning, styrning och förändring.


Tack vare att beräknings-, lagrings-, strömförsörjnings- och nätverksresurser är integrerade i ett avancerat hanteringsramverk blir samarbetet och processerna bättre.

HP BladeSystem-lösningar kan hanteras som en plattform via HP Systems Insight Manager. Åtkomsten till alla infrastrukturkomponenter och uppgifter som krävs för att du ska kunna upptäcka, övervaka, konfigurera och tillhandahålla resurser genom livscykeln sker genom en enda konsol.

Virtualiserad

Dela upp eller kombinera delade resurser för att underlätta olika typer av arbetsbelastning

I HP BladeSystem-världen samlas och delas fysiska resurser som HP-lagring, servrar, nätverk och strömförsörjning via flera affärsprogram och -tjänster som styrs från en gemensam hanteringskonsol. Vilka de fysiska resurserna är och var de finns är inte viktigt. HP har nya tankar och idéer om hur infrastrukturen ska utformas och hanteras för att företaget ska kunna skapa en utskalad infrastruktur som är optimerad för en anpassningsbar verksamhet. Genom att virtualisera de fysiska modulkomponenterna i HP BladeSystem skapas oinskränkta miljöer för arbetsbelastningar av vilken storlek som helst.


BladeSystems - virtualiserat

Det integrerade systemet likväl som enskilda element kan virtualiseras så att övertalighet elimineras och användningen optimeras efter hand som verksamheten förändras. Dessa delade resurser kan hantera arbetsbelastningar av vilken storlek som helst och skalas utan begränsningar.


»  Virtualisera IT i en anpassningsbar verksamhet
»  Virtualisera IT med VMware
»  Anpassningsscenarier
Automatiserad

Avskaffa manuella processer i infrastrukturen och frigör resurser för innovation

Den största kostnaden i de flesta datacenter är alla manuella supportuppgifter. Det största hindret för bra kvalitetsnivåer är bristen på rörlighet. Genom automatisering kan du förbättra detta.

Kundenkäter visar vad det är som kostar pengar:

  • Upp till 75 % är kostnader för personal eller service
  • Endast 25 % går till maskinvara, programvara och infrastruktur

Den självmedvetna, policydrivna miljön i HP BladeSystem eliminerar manuella processer genom att förenkla implementering och underhåll samt garantera hög tillgänglighet. Genom den integrerade utformningen och virtuella miljön skapar HP BladeSystem-infrastrukturerna dynamiska och skalbara sätt att använda resurser som utvecklas vid förändring. Genom automatisering av avancerade och sammansatta hanteringsuppgifter kan IT-expertisen i stället användas för implementering av program och tjänster som möjliggör nya inkomstkällor.

BladeSystems - automatiserat
Utskriftsversion
Sekretess och integritet Webbplatsens villkor
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.